Εκλογές για την ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Σάμου 2022

Την Παρασκευή 16/12/2022, συνήλθε η Εφορευτική επιτροπή που εκλέχτηκε από τη γενική συνέλευση για να διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Ε και Ε.Ε.

Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα εξής:

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Θρασυβούλου Αγγελική
    Ιωαννίδου Ελπινίκη
    Κουμούτση Σοφία
    Κωνσταντινίδης Δημήτρης
    Ροκοπάνος Νίκος
    Σιμιτζής Βασίλης
    Σοφιανός Πέτρος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Γεροντή Αλεξάνδρα
    Διαμαντίδης Τάκης
    Μεταφτσής Βασίλης