Επανίδρυση ΕΜΕ Σάμου

Τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του παραρτήματος Σάμου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Οι μαθηματικοί Ανούσης Μιχάλης, Κουμούτση Σοφία, Μεταφτσής Βασίλης, Παπαλεξίου Νίκος, Ροκοπάνος Νίκος, Σιμιτζής Βασίλης και Σοφιανός Πέτρος, πήραν καταρχήν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν μια Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ανέλαβε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών προκειμένου να εκλεγεί η μόνιμη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Σάμου της Ε.Μ.Ε.