Ανακοίνωση Συνδέσμου Ελληνίδων Μαθηματικών

  • Post author:
  • Post category:ΕΜΕ

Ανακοίνωση του Συνδέσμου των Ελληνίδων Μαθηματικών Greek Women in Mathematics (GWM), με αφορμή τόσο την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) όσο και την Ημέρα του π (Pi Day).

Αφίσα με γυναίκες μαθηματικούς, Καθ. Μαρία Βλασίου (U Eindhoven & U Twente) Ελληνικά & Αγγλικά